Саясат

Техникалық саясаты

Тәуекелдерді басқару саясаты

Ақпараттық саясат   

Есептік саясат

Әлеуметтік және кадрлық саясат

Сапа, экология, кәсіби қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласындағы саясат