Корпорациялық әлеуметтік жауапкершілік

«Қазтеміртранс» АҚ корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігі компанияның негізгі қызметіне тікелей байланысты және заңнамада белгіленген ең төменгі мөлшердің шегінен шығатын ерікті салымды қоғамның әлеуметтік, экономикалық және экологиялық саладағы дамуына жіберу деп танылады.

Өз қызметінде «Қазтеміртранс» АҚ қоғам, мемлекет, акционер, серіктестер мен персонал секілді барлық мүдделлі тараптардың алдында корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігін түсінеді және жауапкершілік көтереді.

Адамдарға қамқорлық таныту, олардың амандығы, әлеуметтік қолдау мәселелерін шешу, және осының салдары ретінде қызметкерлердің өмір сүру деңгейін арттыру «Қазтеміртранс» АҚ басымдықты бағыттарының бірі болып табылады.